วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 17, 2019

รัฐปัดฝุ่น โครงการเพิ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพล

จากวิกฤติการณ์ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในปี 2559ทำให้รัฐบาลออกมาตรการหลายอย่างเพื่อลดการใช้น้ำ อาทิ ลดทำนาปรัง ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ที่สำคัญมีการรณรงค์ทุกภาคส่วนให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20ปี (2560-2579) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาโครงการใหม่ การปรับปรุงโครงการเดิม การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น แต่มาตรการต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่เคยศึกษาไว้เมื่อปี 2549 มาปัดฝุ่นใหม่และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานเร่งศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม...

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายบัญชา รังษีภโนดร รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60