ระชุมคัดเลือกฯผู้รับทุนพระราชทาน

0
307

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคัดเลือกฯผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 11

ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นาย สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำรัสให้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย
จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯได้ร่วมกันคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุน รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 หารือแนวทางการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนฯ จังหวัดพิษณุโลก จากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ยื่นใบสมัคร 23 ราย ซึ่งคณะกรรมการจะคัดสรรให้เหลือเพียง 8 ราย เพื่อเสนอชื่อเป็นตัวแทนระดับภาค เข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศต่อไป
      

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาจะคัดเลือกนักเรียนจากรายชื่อตามที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาในจังหวัด ในปีการศึกษา 2561 ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ 3.00 และสามารถเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2561 โดยกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 อีกทั้งมีความมุ่งมั่นและสามารถเรียนอย่างต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการทำงานที่ปรารถนาในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here