โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์

0
605

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ sme ที่จังหวัดพิษณุโลก

ที่โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เป็นประธานเปิดงานเปิดประตูธุรกิจภาคเหนือตอนล่าง สู่ตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562  เพื่อสนับสนุน  วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตรกำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดย การนำเอาเทคโนโลยี  ดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์มากขึ้น

      

นายวชิระ แก้วกอ กล่าวว่า จากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสสว.กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดโครงกานในครั้งนี้   ได้มีการระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง  ให้แก่ผู้ประกอบการ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เปิดร้านค้าออนไลน์   กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว และกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ   ซึ่งเน้นให้องค์กรความรู้ตั้งแต่การเลือกสินค้า และการกำหนดราคาการจัดทำเนื้อหาและภาพสินค้าความชำนาญ  ในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล   เพื่อนำมาประกอบการบริหารจัดการ

      

ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการเปิดร้านค้าออนไลน์และช่วยดำเนินการจนมีร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here