สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายผ้าไตรพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

0
555

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่อง ในโอกาสสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เนื่องในโอกาสสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี โดย มีศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก    จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสมโภชพระพุทธชินราช 660 ปี ประวัติความเป็นมาของพระพุทธชินราช วิวัฒนาการของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เยี่ยมชมการประกวดโต๊ะหมู่บูชา และเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าสินค้า ภายในตลาดนัดสองแคว แลโอท็อป ช็อปของดี ที่จำหน่ายสินค้าOTOP และสินค้าอื่นๆมากมาย ภายในงานสมโภชพระพุทธชินราช ครบ660 ปี  

สำหรับการจัดงานงานสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี  ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระพุทธชินราช ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงตำนานพระพุทธชินราช มรดกทางวัฒนธรรมของโลก การประกวดโต๊ะหมู่บูชา การประกวดวาดภาพ /ถ่ายภาพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here