อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย “วังจันทน์เกมส์ 2017”

0
812

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017”

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬาเครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทางด้านการกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยนักกีฬาที่ชนะในรอบคัดเลือกลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 60 แห่ง ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กรีฑา, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลในร่ม, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตซอล, เปตอง, แบดมินตัน, หมากรุกไทย, หมากฮอสไทย, บาสเกตบอล และกีฬาสาธิต โดยแต่ละชนิดกีฬาจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี (ชาย/หญิง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับนักกีฬาที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดพิษณุโลก ด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here